Category Archives: General Help

ข่าวประชาสัมพันธ์ – Bangkok Community Help Foundation

มูลนิธิแบงค็อก คอมมูนิตี้ เฮลป์ แจกถุงยังชีพ เยี่ยมบ้านกักกันและผู้สูงอายุ มูลนิธิแบงค็อก คอมมูนิตี้ เฮลป์ ช่วยเหลือมากกว่า 40 ชุมชนในเขตคลองเตยและวัฒนา แจกถุงยังชีพ อาหาร ยา และของใช้จำเป็นในช่วงโควิด-19  เนื่องจากผู้คนจำนวนมากในคลองเตยไม่มีงานทำและไม่มีรายได้ จึงต้องพึ่งพาเงินบริจาค มูลนิธิแบงค็อก คอมมูนิตี้ เฮลป์ ได้ช่วยเหลือชุมชนต่างๆ เหล่านี้  มาตลอด 15 เดือนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน + ข้าว 120.000 กิโลกรัม + 150,000 มื้ออาหาร + 400,000 ไข่ + 10,000 ถุงยังชีพ + บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 80,000 ซอง + 60,000 ปลากระป๋อง + หน้ากากอนามัย 50,000 ชิ้น มูลนิธิแบงค็อก คอมมูนิตี้ เฮลป์ มอบอาหารมากกว่า 2,000 มื้อให้กับชุมชนต่าง […]

Bangkok Community Help Foundation Recognized as Non-Profit by Registrar of Charities & Ministry of Interiour

We are excited to announce Bangkok Community Help Foundation has been recognized as a legitimate non-profit organization in Thailand by the Registrar of Charities and the Ministry of Interiour. Bangkok Community Help Group exists in order to provide assistance to the more vulnerable sections of our Bangkok society. It’s an opportunity to give back to […]